กิจกรรมปี 2554

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

คณะครูอบรมเรื่อง"เศรษฐกิจพอเพียง"

คณะครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร เข้ารับการอบรมเรื่องการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ภายใต้การนำของผู้อำนวยการโรงเรียน ณรงค์ มุกดาแสงสว่าง โดยในกิจกรรมนี้ได้เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสุนทร ทัด ซึ่งท่านให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ คุณครูทุกท่านเข้าร่วมการอบรมฯดังกล่าวเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งที่เป็นช่วงปิดภาคเรียนที่ 1-2553 ถือเป็นการเสียสละและทุ่มเทในการประกอบวิชาชีพครูเป็นอย่างยิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น