กิจกรรมปี 2554

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

จิตอาสา ช่วยคนไทยประสบอุทกภัย

เนื่องจากมีหลายพื้นที่ในประเทศไทยประสบภาวะอุทกภัย มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก
มีการระดมความช่วยเหลือจากประชาชนคนไทยในภาคส่วนต่างๆ
นักเรียนโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมรวมพลังเพื่อช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน 
โดยการร่วมบริจาคเงินและรับบริจาคเงินเพื่อการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว
ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ คุณครูณัฐกมล สระทองอุ่น 
ที่ช่วยบริหารจัดการจนกิจกรรมของนักเรียนครั้งนี้ประสบความสำเร็จ 
รวมทั้งผู้อำนวยการฯและคณะครูทุกท่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น