กิจกรรมปี 2554

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รับบริจาคแว่นให้แก่นักเรียน

บริษัท PA OPTICAL กรุงเทพฯ จัดบุคลากรมาเพื่อตรวจสายให้แก่นักเรียนทุกคนของโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร และนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องแว่นสายตาจะได้รับการประกอบแว่น และมอบให้แก่นักเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร จึงใคร่ขอขอบพระคุณที่ท่านมีเมตตาแก่เด็กที่ด้อยโอกาส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น