กิจกรรมปี 2554

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

เกษตรดีที่เหมาะสม

การจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมีเป็นเกษตรธรรมชาติ
เกษตรดีที่เหมาะสม โดย วิทยากรท้องถิ่น คุณนที วงษ์ฮวบ
กลุ่มการงานอาชีพฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น